Bugi Ridex

Spanner Size: 16 Outer thread(mm): 14 Thread Length(mm): 17,5 Spark Position(mm): 3 Thread Pitch(mm): 1,25 Electtode Gap(mm): 0,8 Tightening Torque(Nm): 20 Number of Poles: 1 Tightening angle: 15

50.000 VNĐ

Gửi liên hệ thành công.Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.
Gửi liên hệ thất bại. Vui lòng thử lại.

Spanner Size: 16

Outer thread(mm): 14

Thread Length(mm): 17,5

Spark Position(mm): 3

Thread Pitch(mm): 1,25

Electtode Gap(mm): 0,8

Tightening Torque(Nm): 20

Number of Poles: 1

Tightening angle: 15

Đăng ký

Nhận thông tin mới nhất