Bảo dưỡng

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kì một cách tối nhất

Lốc điều hòa/ lốc nén/ đầu lạnh/ máy nén là bộ phận đắt tiền nhất trong hệ thống điều hòa của ô tô. Tuy nhiên, hỏng lốc điều hòa vẫn là trường hợp thư...
May 16, 2019

tác hại của việc xe ít bảo dưỡng theo định kì

Chúng ta đều biết các nhà sản xuất đều khuyến cáo khi chúng ta sử dụng xe lên đi bảo dưỡng theo định kì (vd các cấp bảo dưỡng là 1vạn 2 vạn 3 vạn vvv ...
May 16, 2019

Đăng ký

Nhận thông tin mới nhất